вълшебни

ВЪЛШЕБНИТЕ РОЗИ

Момиченцето се втренчи в него с големите си кафяви очи. Слънцето блестеше в лицето ѝ. Крис си помисли, че това сигурно е много палаво дете, което е избягало от близката детска градина, за да си играе в храстите. „Ами, ако мине някой истински педофил?“
 – Какво правиш тук? – попита той – Къде е майка ти? – той не помръдна, не искаше да я изплаши … Виж всичко…ВЪЛШЕБНИТЕ РОЗИ