знам

Аз знам

Поведе ме навътре в топлата стая и ме постави там, където всички като мен седят. До тук историята не е много интересна, знам. Историята ми не е за това. Тя е за това как се почувствах, когато той ме подаде и тя ме взе в ръцете си. … Виж всичко…Аз знам

вълшебни

ВЪЛШЕБНИТЕ РОЗИ

Момиченцето се втренчи в него с големите си кафяви очи. Слънцето блестеше в лицето ѝ. Крис си помисли, че това сигурно е много палаво дете, което е избягало от близката детска градина, за да си играе в храстите. „Ами, ако мине някой истински педофил?“
 – Какво правиш тук? – попита той – Къде е майка ти? – той не помръдна, не искаше да я изплаши … Виж всичко…ВЪЛШЕБНИТЕ РОЗИ