Мъртва ли съм? (Am I dead?)

Views: 13

Мъртва ли съм? (Am I dead?)
Днес? (Today?)
А утре? (How about tomorrow?)
Има ли? (Is there…?)
Има ли Днес? (Is there Today?)
Или утре? (Or Tomorrow?)
Дишам ли? (Am I breathing?)
Днес? (Today)
Утре? (Tomorrow?)
Или ме няма( Or am I no more)
ни днес, (neither today)
ни утре! (or tomorrow!)
Оставих ли нещо (Did I left something)
от себе си? (from me?)
Дъх, може би? (А breath maybe?)
Някаква следа? (Some mark?)
Оставих ли нещо? (Did I left anything?)
Нещо да си струва (Аnything that could worth )
да бъде запазено (keeping?)
Гласът ми е ехо (My voice is an echo)
далече в ума ти. ( аway in your mind.)
Сърцето ми бие( My heart is beating)
заровено в тебе.( buried in you.)
Допирът ми те топли ( My touch warms you,)
дори да ме няма…( even if I am no more)
Ме има! ( I am! )
И има ме! (Аnd I am!)
Оставих след себе си! (I left behind!)
Останах, дори да ме няма! (I staid, even if I’m gone!)
Аз съм спомен и блян! ( I am a memory and a dream!)
Аз дишам във теб,( I’m breathing inside you)
съществувам!( I do exist!)
Защото ти помниш!( Because you remember! )
Ти помниш (You do remember )
какъв е светът (what the world’s like)
когато ме има! (when I exist!)
Spread the love

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *